3/8/2024 10:00

Psicòloga clínica, especialista en psicologia sistémica, du exercint sa seva professió des de l'any 1983. Ha acompanyat personalment moltes de persones i ha impartit nombrosos cursos de formació. Fa poc va deixar d'exercir sa seva professió, però segueix compartint sa seva experiència.

No és lo mateix sentir-se i sebre-se part de qualque cosa, que creure-se esser es Tot.

No és lo mateix cercar es canvi de s'altre o de sa societat.... sinó de disposar-se a baratar un mateix.

No és lo mateix creure que fent A amb si B, que sebre i sentir que, tots en tots, interactuam, mos afectam! Així es treball amb un mateix afecta es canvi dets altres i de sa societat. Aquestes són unes quantes diferències entre una mirada sistémica en un altre tipo de mirada...

A ses 12:00 després d'un tentempié tendrem una pràctica sistémica.

Vos esperam!

Anar Enrere